Regulamin serwisu aukcjegolebi24.pl

I. Wstęp

 

§ 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony oraz ochrony prywatności danych osobowych użytkowników znajdującego się pod adresem www.aukcjegolebi24.pl

§ 2. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze strony.Brak akceptacji treści niniejszego regulaminu jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania ze strony.

§ 3.

Aukcja - polega na wystawieniu Towaru na sprzedaż. Zwycięzcą Aukcji jest osoba, która zaproponuje cenę, którą sprzedawca zaakceptuje. W przypadku Aukcji "Kup teraz", Aukcja kończy się, gdy Kupujący potwierdzi chęć zakupu określonej ilości Towaru.

Towar - usługa lub przedmiot wystawiony na sprzedaż.

Konto - jest to stworzony  profil Użytkownika, zawierający jego dane osobowe i kontaktowe.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna posiadająca aktywne konto w systemie aukcyjnym. Użytkownik może być zarówno Kupującym, jak i Sprzedającym. Aby zostać Użytkownikiem serwisu trzeba mieć ukończone 18 lat.

Opinia - jest pisemną formą opisu przebiegu transakcji między sprzedającym a kupującym.

Transakcja - czynności jakie zachodzą między Sprzedającym a Kupującym.

Opis Aukcji - zawiera opis sprzedawanego Towaru czy Usługi, jak również zasady wysyłki i formy zapłaty.

Sprzedający - jest to Użytkownik, który wystawia na sprzedaż Towary lub Usługi w serwisie Aukcjegolebi24.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.

Kupujący - jest to Użytkownik, który podejmuje działanie, prowadzące do nabycia  Towarów w serwisie Aukcjegolebi24.pl niezależnie od rodzaju Aukcji.

Kontrahent - osoba fizyczna lub prawna będąca stroną w transakcji.

 

I. Rejestracja konta w serwisie Aukcjegolebi24.pl

§ 4. Rejestracji konta w serwisie Aukcjegolebi24.pl dokonać mogą osoby fizyczne,osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

§ 5. Rejestracja polega na prawidłowym wypełnieniu formularza ze strony: http://www.aukcjegolebi24.pl/funcs.php?name=konto&op=new_user.

§ 6. Użytkownik, który prawidłowo wypełni formularz rejestracji na podany w nim adres e-mail otrzyma wiadomość z linkiem aktywującym konto, po kliknięciu w link aktywacyjny użytkownik może swobodnie korzystać z serwisu.

§ 7. Dokonując rejestracji , Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o Ochronie Danych Osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z późniejszym zmianami.

§ 8. Dokonując rejestracji Użytkownik zgadza się na otrzymywanie materiałów reklamowych.

§ 9. Użytkownik dokonujący rejestracji konta w serwisie Aukcjegolebi24.pl ma obowiązek podania prawdziwych danych, wykrycie nieprawidłowych danych skutkować będzie blokadą konta lub nawet jego usunięciem.

§ 10. Właściciel serwisu Aukcjegolebi24.pl zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie w każdej chwili. Zmiany w regulaminie ukażą się u góry regulaminu wraz z datą wprowadzenia tych zmian.

 

 

 

Serwis Aukcjegolebi24.pl jest całkowicie darmowy :)